Tuottajan UKK (Usein kysytyt kysymykset tuottajaintegraation toteuttamiseen)

Mikä on materiaali ja mikä on tuote?

Oppilaitokset hankkivat itselleen tuotteita. Tuotteet koostuvat yhdestä tai useammasta materiaalista. Eli sinulla pitää olla vähintään yksi tuote, johon on liitetty yksi materiaali. Alkuun pääset lisäämällä yhden materiaalin ja tuotteen käyttöliittymän kautta.

Pitääkö tuotteet hyväksyä?

Edustore hyväksyy kaikki tuotepaketit ennen kuin ne näkyvät loppukäyttäjille. Tuottaja vastaa myös syötettyjen tietojen oikeellisuudesta. Pyydä tuotepaketin aktivointia kun olet syöttänyt tarvittavat tiedot tuotepaketeista.

Miten saan tunnukset Edustore Publisheriin ja/tai testioppimisympäristöön?

Tunnukset saat pyytämällä ne sähköpostiosoitteesta support@dikaioscloud.com. Luomme tunnukset molempiin järjestelmiin.

Kuinka testaan integraatiota?

Jokaiselle tuottajalle pystytetään oma testioppimisympäristö. Oppimisympäristönä toimii uusin Moodle eli Moodle 3.0. Testioppimisympäristön avulla voit testata oppimateriaalia opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Ilmoita kun on olet luonut tuotteen, niin liitämme tuotteet testioppimisympäristöön.

Mikä on tuottajan rajapinnan tehtävä?

Tuottajan rajapinnan tehtävä on varmistua Edustoresta tulevan pyynnön oikeellisuudesta, luoda tuottajan järjestelmissä vaadittavat käyttäjätiedot, sessiot tai muut toimminnot sekä ohjata käyttäjä oikeaan oppimateriaaliin. Ohjauksessa tuottaja voi käyttää Edustoresta esim. resource_url tai publisher_material_id -kenttiä.

Mistä saan rajapinnan avaimen?

Voit luoda uuden tai käyttää esiasetettua rajapinnan avainta. Rajapinnan avain löytyy välilehdeltä rajapinta.