Oppimisalustan liittäminen EduStoreen

Yleiset tiedot oppilaasta

Oppimisalustan tulisi välittää muutama perustieto käyttäjästä.

Parametri Kuvaus
firstnameEtunimi (PAKOLLINEN)
lastnameSukunimi (PAKOLLINEN)
emailSähköpostiosoite
user_idKäyttäjätunniste (PAKOLLINEN)
context_idKontekstin tunniste (PAKOLLINEN)
context_titleKontekstin nimi (PAKOLLINEN)
roleRooli (student, teacher, admin) (PAKOLLINEN)
city_idKunnan y-tunnus (PAKOLLINEN)
schoolKoulun nimi (PAKOLLINEN)
school_idKoulukoodi (PAKOLLINEN)
cityKunta tekstimuodossa
add_resource_callback_urlOppimisalustan oppimateriaalin lisäys-URL.

Oppimateriaalin valitseminen Oppimateriaalin valitseminen oppisalustalle.

Oppimisalusta integraatiossa EduStoreen voidaan käyttää muutamaa eri tapaa:

Tapa Huomiot
1. Hakuikkunan integrointi oppimisalustalle. Yksinkertainen alkuvaiheessa. Käyttäjä ohjataan joku popup-ikkunan tai uuden ikkunan välityksellä oppimateriaalin valitsemiseen.
2. Javascript-moduulin integroiminen oppimisalustalle. Drag & Drop. Oppimisalustaan integroidaan javascript-hakupalikka. Nopea käyttöönotto.
3. Haku-rajapinnan käyttö - oppimateriaalien haku suoritetaan rajapinnan kautta. Oppimisalustan tulee toteuttaa haku ja oppimateriaalin lisäys. Myös oppilaitokselle lisättävät materiaalit tulee toteuttaa oppimisalustassa.

Kun käyttäjä on valinnut materiaalin/materiaalit, palauttaa Dikaios käyttäjän oppimisalusta palveluun lähettämällä valinnat POST-muodossa json-datana add_resource_callback_url -parametrissa ilmoitettuun osoitteeseen. Oppimisalustaa käsittelee ja tallentaa materiaalien tiedot, kuten EduStore oppimateriaalitunniste, oppimateriaalin nimi ja kuvaus.

Oppimistuloksia voidaan kyselle EduStoren rajapinnan kautta. Rajapintakysely tehdään joko käyttäjää, käyttäjiä tai tiettyä kontekstia vasten.